H� tr� tr�c tuyến

CÔNG TY ABZ | DÂY ĐAI NHỰA | TÚI XÁCH NHỰA | HỘP ĐỰNG THUỐC THÔNG MINH

CÔNG TY ABZ | DÂY ĐAI NHỰA | TÚI XÁCH NHỰA | HỘP ĐỰNG THUỐC THÔNG MINH

CÔNG TY ABZ | DÂY ĐAI NHỰA | TÚI XÁCH NHỰA | HỘP ĐỰNG THUỐC THÔNG MINH

CÔNG TY ABZ | DÂY ĐAI NHỰA | TÚI XÁCH NHỰA | HỘP ĐỰNG THUỐC THÔNG MINH

CÔNG TY ABZ | DÂY ĐAI NHỰA | TÚI XÁCH NHỰA | HỘP ĐỰNG THUỐC THÔNG MINH
CÔNG TY ABZ | DÂY ĐAI NHỰA | TÚI XÁCH NHỰA | HỘP ĐỰNG THUỐC THÔNG MINH
Địa chỉ: E20G/56, Ấp 5, X.Hưng Long, H.Bình Chánh, TPHCM
Email: abzco.ltd.vn@gmail.com
Facebook tiwtter google youtube
Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt

B. Chính sách vận chuyển, giao nhận

Công ty sẽ chịu chi phí vận chuyển tại: 
- Tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh: Công ty sẽ giao hàng đến tận nơi.
- Đối với các khu vực khác: Công ty sẽ giao hàng đến chành tại Tp. HCM, phí vận chuyển từ chành đến địa chỉ của Khách hàng do khách hàng chịu.
Hoặc theo thỏa thuận của khách hàng và công ty.